Delegats

La figura del DELEGAT/DA es va crear amb la intenció de tenir un canal de comunicació entre l’AFA i les classes (les famílies) aprofitant els grups de WhatsApp existents, de manera que la informació que pugui ser rellevant pel col·lectiu que forma l’escola arribi àgilment a tothom.

Els delegats i delegades tenen un/a coordinador/a de l’AFA. Un per a l’etapa infantil i un altre per primària. S’està estudiant fer el mateix a secundaria i batxillerat.

Amb la nostra ferma voluntat i compromís de treballar amb absoluta transparència respecte a les activitats i projectes que des de l’AFA gestionem; oferim a tots els Delegats/des de classe la possibilitat d’assistir, si així ho desitgen, a les nostres reunions periòdiques. Preguem, que si és del vostre interès, ho comuniqueu al coordinador/a.

TOTS som AFA !!!
La participació de tots és sempre benvinguda !!!