06
OCT

TALLER

CONTROL PARENTAL

Actualment, el 80% de les llars espanyoles tenen accés a internet. Molts menors d'edat interactuenamb les TIC sense coneixement o control de les seves accions. Si s'utilitza adequadamen...

  06/10/2019        Xerrades        0 L'han llegit
  1